خیمه باغ تالار

در صنعت خیمه و چادر دوزی، یکی از پر کاربردترین نوع چادر، برای برپایی جشن های عروسی در باغ تالار های ایران می باشد و در ادامه به نمونه کار هایی از چادر ها و آلاچیق های خیمه سعید بازدید فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

سازه چادری

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b2%db%b3_%db%b1%db%b2%db%b4%db%b3%db%b1%db%b6

چادر و خیمه باغ تالار

 

چادر و خیمه باغ تالار

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b2%db%b3_%db%b1%db%b2%db%b5%db%b7%db%b5%db%b5

چادر و خیمه باغ تالار

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b2%db%b3_%db%b1%db%b2%db%b4%db%b0%db%b5%db%b3

چادر و خیمه باغ تالار

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b2%db%b3_%db%b1%db%b7%db%b5%db%b1%db%b3%db%b2

چادر و خیمه باغ تالار

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b2%db%b3_%db%b1%db%b2%db%b4%db%b5%db%b0%db%b0

چادر و خیمه باغ تالار

 

۲۰۱۶۰۶۰۶_۱۰۴۷۰۷

چادر و خیمه باغ تالار

 

۲۰۱۶۰۶۰۶_۱۰۴۴۳۰

چادر و خیمه باغ تالار

 

DSC_0018

آلاچیق باغ تالار

 

DSC_0016

آلاچیق باغ تالار

 

DSC_0021

آلاچیق باغ تالار

 

DSC_0020

آلاچیق باغ تالار

 

DSC_0022

آلاچیق باغ تالار