سایبان طرح کایت

طراحی و اجرای یک سایبان پارچه ای می تواند نیاز اصلی کارفرما را که همان ایجاد سایبان است را برطرف نماید.

طراحی این سقف چادری کار خیلی پیچیده ای نیست. بلکه یک طرح ساده که توسط کابل های کششی و ستون های کوتاه و بلند به یکدیگر متصل می شوند تا فرمی زیبا را به این سایبان ببخشد.

ما در شرکت سازه های چادری فراز آماده همکاری جهت طراحی و اجرای هر گونه سایبان طرح کایت نیز هستیم .