شرایط تمیز کردن چادر

تمیز کردن سازه چادری کاری بسیار ساده و بدون دردسر میباشد که هر چند وقت باید انجام شود که هم به عمر پارچه چادر کمک میکنم وهم این که اگر قسمتی از چادر دچار آسیب _خراش _یا پارگی شده بود به توان آن را دید و برای ترمیم آن اقدام کرد .برای تمیز کردن چادر از خاک و گردوغبار فقط از آب با دمای مناسب و مواد شوینده رقیق باید استفاده کرد ولی اگر پارچه چادر با مواردی دیگر مانند قیر رنگ یا مواد شیمیایی کثیف شده باشند نیاز به مشاوره در این زمینه میباشد که شرکت فراز آماده هر گونه مشاوره به شما میباشد .