طراحی و اجرای پروژه آلاچیق چادری در ویلای شخصی

این پروژه در پاییز سال 98 در یکی از ویلاهای شخصی مشتریای عزیزمان طراحی و اجرا شده است .