نوشته هایی با برچسب "اجرای سایبان پارکینگ اتومبیل"

سایبان پارکینگ خودرو

سایبان پارکینگ خودرو

سایبان پارکینگ خودرو معمولا در منازلی نصب می شود که به صورت شمالی ساخته شده اند و محل پارک خودرو داخل حیاط منزل در نظر گرفته شده است. برای حفظ خودرو از آفتاب خوردن در چنین منازلی معمولا یک سایبان یا سقف داخل حیاط ایجاد می شود. در سال های اخیر افراد به جای ایجاد […]