نوشته هایی با برچسب "سایبان استخر"

سایبان متحرک استخر

سایبان متحرک استخر

سایبان متحرک استخر سایبان برقی یکی از اقلاماتیست که برای ایجاد امنیت و آرامش به کار گرفته می شود. به طور نمونه هر چه به روزهای گرم سال نزدیکتر می شویم و امکان استفاده از استخر ها در فضای باز بیشتر می شود، بیشتر ضورت وجود سایبان متحرک را درک می کنیم. استفاده از سازه […]

سایبان استخر

سایبان استخر

سایبان استخر با ایجاد فضایی مناسب برای استخرهایی که در فضای باز ساخته شده اند فضایی مناسب ایجاد می کند. معمولا استخرهای فضای باز در منازل به علت وجود جریان هوا بیشتر طرفدار دارد و افراد سعی می کنند به جای استخر سرپوشیده از استخر فضای باز استفاده کنند. اما در این میان مشکلی وجود […]