نوشته هایی با برچسب "سقف آمفی تئاتر"

سایبان چادری آمفی تئاتر

سایبان چادری آمفی تئاتر

سایبان چادری آمفی تئاتر و سالن های آمفی تئاتر از آغاز ابتدایی ترین تمدن ها تا به حال، محل برگزاری مجالس، مراسم های نمایشی و رویداد های مهم بوده اند. سالن آمفی تئاتر امروزی بر گرفته از تغییر تئاتر های آلمانی سده نونزدهم است. ساختمان این مکان اغلب به دلیل اهمیت هنرهای نمایشی و تاثیر […]